Cung cấp các phụ kiện máy phay, máy cắt dây, máy tiện...

Sản phẩm đa dạng, xuất sứ rõ ràng

Các loại dụng cụ cắt gọt

Sản phẩm cắt gọt bao gồm các loại dao phay, hạt dao nhập khẩu Hàn Quốc và Đài Loan

Chuỗi cung ứng vật tư thường xuyên  

Là đối tác thường xuyên cung cấp vật tư cho các nhà máy, khu nghiên cứu quân đội và các trường cao đẳng đại học đào tạo trong lĩnh vực cơ khí công nghiệp

Dụng cụ cắt gọt

Tất cả sản phẩm
Giá :880,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :4,141,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :1,818,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :875,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :660,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :452,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :226,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :226,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :2,247,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :2,805,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :1,413,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :1,413,000 VNĐ

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá :1,196,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :657,000 VNĐ

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá :71,000 VNĐ

Xuất xứ: Trung Quốc

Phụ kiện gá kẹp

Tất cả sản phẩm

Phụ kiện máy phay

Tất cả sản phẩm
Giá :5,278,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :2,992,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :Liên hệ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :7,030,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :24,873,000 VNĐ

Xuất Xứ: Đài Loan

Giá :1,482,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :13,110,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :5,767,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :2,565,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :2,448,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :2,375,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :435,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :3,400,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :3,400,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :3,400,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :2,557,000 VNĐ

Xuất xứ: Đài Loan

Phụ kiện máy cắt dây

Tất cả sản phẩm

Phụ kiện máy Tiện

Tất cả sản phẩm
Giá :90,000 VNĐ

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá :Liên hệ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :Liên hệ

Xuất xứ: Đài Loan

Giá :645,000 VNĐ

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá :75,000 VNĐ

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá :86,000 VNĐ

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá :111,000 VNĐ

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá :947,000 VNĐ

Xuất xứ: Trung Quốc